Stručný návod

Ak Vás stretla tá nepríjemnosť, že niektorý z našich tovarov nefunguje úplne korektne, chceme Vám týmto návodom pomôcť urýchliť vyriešenie reklamácie.

Potrebné doklady

 • Pre zadanie reklamácie postačuje Váš doklad o kúpe (nájdete na ňom sériové číslo produktu, dĺžku záruky, zoznam autorizovaných servisov a pod.).

Autorizované servisné strediská

 • Ak má tovar, ktorý chcete reklamovať autorizovaný servis na Slovensku, kontaktné údaje autorizovaného servisu sú uvedené v spodnej časti nákupného dokladu (faktúry).
  Výrobcovia podporujú vysokú kvalitu autorizovaných servisov, a preto je rýchlejšie a jednoduchšie reklamovať Váš výrobok práve priamo v daných strediskách.
 • Ak nemá tovar, ktorý chcete reklamovať autorizovaný servis na Slovensku alebo v Česku , reklamujte výrobok na našom reklamačnom oddelení. Odporúčame Vám podať reklamáciu na info@vitaprotein.eu. Automaticky Vám bude vygenerované reklamačné číslo, pod ktorým bude Vaša reklamácia evidovaná.
 • Pošlite reklamovaný výrobok na našu adresu – POZA s.r.o.,Kišovce 364, 059 12 Hôrka pri Poprade.Tel.:+421910 901 998, info@vitaprotein.eu

Vybavenie reklamácie

 • Väčšinu prijatých žiadostí o reklamáciu sa snažíme vybaviť na počkanie. Náš reklamačný technik produkt ihneď otestuje a navrhne Vám riešenie závady.
 • Ak to povaha tovaru alebo charakter závady neumožňuje, alebo ak nemáme adekvátny tovar na sklade, náš reklamačný technik Vám oznámi približný termín, kedy bude reklamácia vybavená.
 • Protokol o prijatí a vybavení reklamácie si starostlivo uschovajte pre prípad ďalšej reklamácie.

Vrátenie tovaru:

V prípade, že chcete internetovému obchodu tovar vrátiť, predávajúci ale aj kupújuci sa riadiaZákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. Podľa tohto zákona je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak koniec lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, termín sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

Predávajúci je povinný do uvedených lehôt tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov spojených s objednaním tovaru. Zákazník tak dostane späť aj poštovné, prípadne manipulačné poplatky, netýka sa to však nákladov na vrátenie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ nemá internetový obchod vo svojich obchodných podmienkach stanovené inak, znáša kupujúci.

Tovar, ktorý vraciate, musí byť však nepoškodený, čistý, plne funkčný a v originálnom a úplnom balení. Inak Vám internetový obchod môže poslať sumu zníženú o čiastku zodpovedajúcu opotrebeniu či poškodeniu tovaru. Internetový obchod nenesie zodpovednosť za tovar, ktorý bude prepravcom doručený v poškodenom stave. V takomto prípade internetový obchod nemusí prevziať tovar, a tak nie je povinný odstúpiť od zmluvy.

Ako teda postupovať pri vrátení tovaru internetovému obchodu Poza.sk?

 • v prvom rade informujte predajcu telefonicky alebo e-mailom o svojom úmysle vrátiť tovar
 • tovar predajcovi doručte buď osobne, alebo zašlite poštou či kuriérom (náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník)
 • ak tovar posielate, dobre ho zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu a balík pre istotu aj poistite
 • balík neposielajte na dobierku! Predávajúci Vám vráti peniaze na bankový účet (do 15 dní), preto nezabudnite predávajúcemu oznámiť číslo svojho bankového účtu, pokiaľ ho nemá.